modelformulier voor ontbinding

Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt ontbinden / herroepen.
*Ik deel u hierbij mede dat ik de overeenkomst betreffende de aankoop van de volgende goederen herroep
*
*
uw informatie
*
*
*
*
*
*
*Als je een telefoonnummer en tijd waarop je bereikbaar bent doorgeeft, kunnen wij je sneller van dienst zijn.
Vul hier niets in a.u.b.
nothing looks, rides, lasts like a van nicholas